bird
sun

 

RYTMIKA


Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Specjalnieskonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementamivwyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum. Zajęcia sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Ćwiczeniamuzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem, instrumentu klawiszowego.

  • Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
  • Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci.
  • Rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.                          
  • Pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa
  • Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.
  • Dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe.
  • Uczą się kilku prostych układów tanecznych.  
  • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, bardzo ważną we współczesnych realiach i wymaganą w szkole.                
  • W czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo.
  • Pożytecznie i przyjemnie spędzają czas, bawiąc się z rówieśnikami.

nutki3