bird
sun

 

PSYCHOLOG

 

 

Po co psycholog w przedszkolu?

Psycholog w przedszkolu najpierw obserwuje wszystkie dzieci: jak bawią się w grupie, co robią w sytuacjach stresowych (czy są agresywne, nieśmiałe, wycofane, czy też odwrotnie: przebojowe i odważne). Czasem przygląda się, jak rano rozstają się z rodzicami, może też oglądać prace plastyczne przedszkolaków, „podsłuchiwać", co dzieci do siebie mówią i jak odzywają się do rodziców i wychowawczyń. Na podstawie obserwacji specjalista określa problemy wychowawcze i dzieci,  które jego zdaniem wymagają pomocy.

Na czym polega praca psychologa w przedszkolu?

Psycholog w przedszkolu pomaga dzieciom i rodzicom w różny sposób.

  • Organizuje zajęcia adaptacyjne. Ułatwiają dziecku oswojenie się z nowym miejscem.
  • Pomaga indywidualnie. Do psychologa możesz zgłosić się w trakcie jego dyżuru w przedszkolu. Rozmawiać możesz nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.
  • Opracowuje specjalne programy. Czasem psycholog ma pomysł na konkretne zajęcia w przedszkolu (np. rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci). Wtedy w porozumieniu z rodzicami organizuje co jakiś czas specjalne zajęcia na dany temat.
  • Wykonuje testy gotowości szkolnej. Badania pomagają określić, czy dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły.
  • Służy pomocą rodzicom.