bird
sun


PLAN DNIA

 

6.30-8.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • praca nauczycielek o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym
  praca indywidualna z dziećmi zdolnymi
  zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia
  czynności związane z higieną

8.30-8.45

 • przygotowanie do śniadania

8.45-9.15

 • śniadanie

9.30-11.45

 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne
  spacery, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw
  dodatkowe zajęcia nauczyciela indywidualnie lub w małych zespołach
  zabawy relaksacyjne
  zabawy indywidualne

11.45-12.15

 • czynności związane z higieną, przygotowanie do obiadu

12.15-13.00

 • obiad

13.00-14.15

 • leżakowanie – grupy młodsze
  czytanie bajek, słuchanie muzyki
  zabawy i zajęcia swobodne organizowane przez nauczycielkę w sali lub na powietrzu
  zajęcia poszerzające temat zgodnie z programem
  zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.15-14.30

 • przygotowanie do podwieczorku

14.30-14.45

 • podwieczorek

14.45-17.30

 • zabawy swobodne na sali według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych
  gry i zabawy dydaktyczne z małym zespołem dzieci
  zabawa na świeżym powietrzu
  rozchodzenie się dzieci do domów

Warning: zend.assertions may be completely enabled or disabled only in php.ini in Unknown on line 0