bird
sun


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.45–17.00 – realizacja podstawy programowej 

 6.45-8.00

 • Schodzenie się dzieci.
  Zajęcia opiekuńcze.
  Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
  Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.
  Zabawy integrujące grupę.

 8.00-8.30

 • Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 8.45-9.15

 • Śniadanie.
  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

 9.15-11.30

 • Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
  Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
  Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 11.30-12.00

 • Przygotowanie do obiadu.
  Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

 12.00-12.45

 • Obiad.
  Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 12.45-14.00

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby (dzieci najmłodsze), leżakowanie.

 12.45-13.30

 • Czytanie bajek, słuchanie słuchowisk, muzyki relaksacyjnej. Relaks – wyciszenie (dzieci starsze).

 13.30-14.15

 • Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe.
  Przygotowanie do podwieczorku.

 14.15-14.45

 • Przygotowanie i spożywanie podwieczorku – kultura spożywania posiłków.

 14.45-17.00

 • Zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez nauczycieli, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.