bird
sun

CENNIK

 

  • Przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisowego w wysokości 100 zł,
  • jeśli rodzice zadeklarują pięciogodzinny pobyt dziecka pomiędzy 7.00–12.45 odpłatność wynosić będzie 0 zł,
  • jeśli dziecko przebywać będzie poza w/w godzinami, opłata będzie wynikać z iloczynu liczby godzin pobytu dziecka i przyjętej stawki 1 zł za godzinę,
  • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc na podstawie deklaracji godzin pobytu dziecka, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,

 

Oferta zajęć dodatkowych:

W naszym przedszkolu prowadzone są codziennie zajęcia dodatkowe:

- język angielski

- zajęcia rytmizująco taneczne

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia plastyczne

- zajęcia usprawniające narządy mowy - gimnastyka buzi i języka.

 

Miesięczny koszt za wszystkie w/w zajęcia wynosi 170zł.

 

Przedszkole ma możliwość prowadzenia dodatkowych indywidualnych zajęć logopedycznych na terenie przedszkola.

opłata za wyżywienie wynosi:

- śniadanie i obiad - 11,30zł,

- podwieczorek - 2,20 zł,

 

Opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest na koniec miesiąca, wynikająca z liczby dni obecności dziecka w przedszkolu, pomnożona przez w/w stawki.