bird
sun

 

 SZANOWNI RODZICE

 

W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz do niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert, tj. „Zielone Nutki” w Trojanowicach.

 

 

 

L.p.

Czynności postępowania

rekrutacyjnego 

 Terminy przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego

 

 

1.

 Podanie przez komisję rekrutacyjną

do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych.

 

 

16 kwietnia 2020 r.

 

 2.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata

zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej

we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

od 16 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

 

3.

 Podanie przez komisję rekrutacyjną

do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

27 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI
na rok szkolny 2020/2021 

 

 
Dokumenty do rekrutacji:

 

- wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

- oświadczenie o zameldowaniu

- oświadczenie PIT

- oświadczenie o wielodzietności

- oświadczenie o samotnym wychowaniu

- uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola