bird
sun

  

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

DRODZY RODZICE

 

17 marca 2021 r. podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
Od 17 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.
 
 
 
Pisemne oświadczenia należy złożyć w przedszkolu w skrzynce pocztowej znajdującej się obok wejścia do budynku w dniach od 17 marca 2021 r. do 23 marca 2021r.
 
 
26 marca 2021 r. podane zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
 
 
 
 
 

Warning: zend.assertions may be completely enabled or disabled only in php.ini in Unknown on line 0