bird
sun

  

 

REKRUTACJA 2024/2025

 

Składanie/przyjmowanie wniosku o zamiarze kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola Zielone Nutki wyłonionego w otwartym konkursie odbędzie się:

od 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

 

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego

 

Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest poprzez elektroniczny system rekrutacyjny firmy Vulcan.

Od 11 marca 2024 r. od godz. 7.00 do 19 marca 2024 r. do godziny 15:00 udostępniona będzie możliwość elektronicznego wprowadzania wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola. Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować, podpisać przez(oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, tj. wskazanym jako pierwsze we wniosku. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.

5 kwietnia 2024 r. o godz.15.00 podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 5 kwietnia 2024 r. od godziny 15:00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 - Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola wyrażają wolę przyjęcia dziecka we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

15 kwietnia 2024 r.o godz. 15.00 podane bedą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Adres strony internetowej dla rodziców.
Strona będzie dostępna od 11 marca 2024 r:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazielonki

 

Uchwala_Nr_LVII_113_2023_Rady_Gminy_Zielonki_z_dnia_28_grudnia_2023_roku.pdf

Kryteria rekrutacji -  UCHWAŁA NR XXV/19/2017 RADY GMINY ZIELONKI

Zarzadzenie_Nr_4_2024_Wojta_Gminy_Zielonki_z_dnia_12_stycznia_2024_roku