bird
sun

  

SZANOWNI RODZICE

 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolu zostają zawieszone do  10 kwietnia 2020 roku.

 

 

Drodzy Rodzice, wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, a także mając na uwadze apel Ministra Edukacji Narodowej, który zachęca dzieci do przebywania w domu i naukę, wychowawcy przygotowują materiały dla dzieci, które rozsyłają do każdego rodzica na jego e-mail.

Ministerstwo Edukacji Narodowej umieściło również na stronie internetowej informacje o bezpłatnym dostępie do materiałów edukacyjnych – platformy, strony i serwisy edukacyjne, które możecie Państwo wykorzystywać do pracy z dziećmi.

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna